Privacy
  • 14 дни за връщане

14 дни за връщане

    Клиентът ни има право да откаже получаването на  закупена стока, както и да върне същата в срок от 14 дни, считано от дата на нейното получаване.
    Преди да извърши връщането на стоките, Клиентът e необходимо да подаде писмена заявка за връщане на емейл: info@modelsvit-eshop.com. Заявката трябва да съдържа: трите имена на клиента, телефон за връзка, лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената сума за стоката и номер на поръчката и копие от фактура/товарителница/касов бон.
    Моля да вземете предвид, че МоделСвит приема връщането на стока при условие, че: тя не е използвана, има добър търговски вид, оригинална опаковка, и е придружена от оригиналните документи, издадени от МоделСвит Балкани ООД : фактура, и/или касов бон. Връщането на продукт се извършва за сметка на Клиента, ако друго не е писмено съгласувано с МоделСвит Балкани ООД.
    В определени случаи МоделСвит Балкани ООД може да приеме, в жест на добра воля, решение за поемане разходите за връщане на поръчка, за което писмено ще информира Клиента. Тогава възврата задължително се извършва с куриерска фирма SPEEDY, а НЕ с произволно избран куриер от Клиента.
    МоделСвит Балкани ООД си запазва правото да НЕ възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Срок за възстановяване на суми по върнати към МоделСвит поръчки е 14 дни, считано от датата, на която клиентът е заявил писмено правото си на връщане на стоката, но не по-рано от получаване на върнатата стока и удостоверяване на нейния вид и състояние. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в гореупоменатия срок.  • Регистрация на рекламация

В случай, че доставената стока не отговаря на заявената от Клиента или е с констатиран производствен дефект, Клиентът има право да заяви рекламация. В този случай е необходимо да се изтегли приложения тук Формуляр-Заявление за рекламация и да се изпрати към МоделСвит Балкани ООД на email: info@modelsvit-eshop.com, ведно със сканирано копие на фактура/фискален бон и снимков материал, отразяващ заявеното несъответствие или дефект. Ако в течение на 3 работни дни не е получено писмено уведомление от нас за регистриране на рекламацията и присвояването на неин идентификационен код в Дневника за рекламации, моля свържете се с МоделСвит по телефон  0888 089 082 и го изискайте.

В случай, че Клиентът е констатирал нарушена опаковка на стоките или техен дефект, получавайки ги от Куриера, моля  да се свържете с МоделСвит Балкани незабавно на тел.: 0888 089 082  и да ни информирате за случилото се. Необходимо е да откажете приемането на поръчката и да отразите своите забележки в Приемно-предавателния протокол/товарителницата на Куриера.

В срок до 14 календарни дни от дата на регистриране на рекламация, МоделСвит Балкани ще я разгледа и ще уведоми писмено Клиентът за решението си дали ще я признае за основателна, заедно със съответните обосновани мотиви за решението си. В случай, че рекламацията е приета на Клиентът ще му бъде предложено да избере от следните опции за решение на казуса:

        • да се замени грешно доставената стока с поръчаната, в съответствие със спецификацията на направената от Клиента поръчка на ел. магазин;

        • да се замени стоката с нова такава;

        • да се отстрани регистрирания дефект, посредством замяна на компоненти /артикули в поръчката (тоест продуктите да се приведе в състоянието, за което Клиентът е заплатил);

ЗАБЕЛЕЖКА: Връщането на стоките и повторното им изпращане в дадения случай се извършва за сметка на МоделСвит Балкани ООД, чрез куриерска фирма SPEEDY, а НЕ с произволно избран куриер от Клиента;


        • да се осъществи  частична компенсация, под формата на допълнителна отстъпка от цената на дефектния продукт, удовлетворяваща и 2-те страни;

        • да получи получи пълна компенсация на разходите за покупката. При предявяване на рекламация в в срок от 2 години от датата на покупката, но не по-късно от 2 месеца от установяване на дефекта или несъответствието, при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби. Разходи, съпътстващи получаването и връщането на закупената стока, такива като комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността, са за сметка на клиента.

Моля да се вземе предвид, че МоделСвит Балкани има всички законни права да откаже разглеждането и уважаването на рекламации, при:

        •   отсъствие на доказващи правото на собственост/покупката от МоделСвит Балкани ООД документи на подадените за рекламация продукти;

        • подаване на рекламация от трето лице, не явяващо се собственик/платец на продуктите;

        •   подадените за замяна продукти са използвани, имат нарушен търговски вид или са бракувани;

        • доказано използване на продуктите не по тяхното предназначение;

        •   при дефекти вследствие третирането на продуктите с вещества не описани в приложената в опаковката им инструкция за сборка/ използване;

        • при настъпили дефекти вследствие неправилно съхранение –  при продължително съхранение на пряка слънчева светлина,  облъчване с източници на изкуствена светлина, подлагане на нагряване и или изкуствено изстудяване, при съхранение в пощения с влажност над 70% и извън температурния диапазон +35°C / +5°C;

        • настъпили дефекти върху продуктите след тяхното получаване, тоест след встъпване в собственост на Клиента;

        • Клиентът е отказал връщането на продуктите, явяващи се обект на рекламация;

        •  Рекламацията е подадена по-късно от 2 месеца след установено несъответствие/дефект;

        •  Рекламацията е подадена по-късно от 2 години след дата на закупуване.


Свалете формуляр за рекламация
Изчисти маркираните Сравни
{{ p.title_bg }}